Om os

Revisionsfirmaet Christian Danielsen ApS

Revisionsfirmaet Christian Danielsen ApS blev grundlagt i 1990 og har base i Brønshøj.

Vi servicerer kunder i store dele af landet og har kunder blandt andet indenfor følgende brancher:

 • Aftenskoler
 • Andelsbolig- og ejerforeninger
 • Detailhandel
 • Håndværkere
 • Idrætsforeninger
 • Rejsebureauer
 • Spisesteder (restauranter, cafeer og take away)
 • Servicefag (reklamebureauer, grafikere, IT-virksomheder, liberale erhverv)
 • Velgørende organisationer og fonde
 • Væresteder

Værdigrundlag

Generelt

Vi tilstræber i enhver henseende at agere i overensstemmelse med god etik og moral. Det betyder at:

 • vi sætter en ære i at overholde faglige standarder
 • vi sætter en ære i at overholde gældende lovgivning
 • vi sætter en ære i at overholde indgåede aftaler
 • vi er kundens betroede sparringspartner og vi vægter den faglige og personlige tavshedspligt og fortrolighed højt, men i det omfang lovgivningen kræver af os, at ulovlige forhold skal indrapporteres, så gør vi det

På den måde lever vi bedst muligt op til vores samfundsansvar.

Faglig kompetence

Vi tilstræber en høj faglig standard. Vi sørger løbende for at udvikle kvaliteten i vores ydelser gennem uddannelse og forbedring af vores procedurer således, at vi lever op til vores kvalitetskrav.

Eksternt vedligeholder vi kompetencerne gennem undervisning og deltagelse i faglige fora.

Vi er naturligvis omfattet af Revisortilsynets kvalitetskontrol og vi er medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

Kunderelationer

Vi tror på værdien af langvarige kunderelationer. Et effektivt og værdiskabende samarbejde er noget, der opbygges over tid. Det kræver, at såvel vi som kunden er aktive medspillere i relationen.

En langvarig relation fordrer ansvarlighed fra vores side. Fejl og misforståelser opstår i enhver relation og vi tilstræber til enhver tid at afbøde virkningerne af vores fejl og mangler.

Det er vores mål, at vores kunder aldrig må komme i tvivl om vores engagement og ønske om levering af god service.