Vi tilbyder

Vi tilbyder

Vi udfører total erhvervsservice og har specialiseret os i mindre virksomheder.

Vi afgiver gerne uforbindende tilbud på assistance til dit firma.

Udover revision og assistance med regnskab og bogføring står vi klar med rådgivning om bl.a. skat og moms, men der er også gode råd at hente, når det gælder start af virksomhed, ledelse, generationsskifte m.v.

Ydelser

Revisionsfirmaet Christian Danielsen ApS tilbyder følgende ydelser:

 • Revision og udvidet gennemgang
 • Assistance med regnskabsopstilling og opgørelse af skat
 • Selskabsretlig omstrukturering
 • Bogholderi
 • Rådgivning

1. Revision og udvidet gennemgang
Såfremt din virksomhed, forening eller organisation er underlagt revision enten i henhold til egne vedtægter eller gældende lovgivning, kan vi udføre en kompetent revision i overensstemmelse med gældende standarder.

For selskaber tilbyder vi endvidere udvidet gennemgang.

Vi tilbyder ligeledes at udføre forvaltningsrevision samt juridisk/kritisk revision, hvilket kan være påkrævet, såfremt din organisation er underlagt offentligt tilsyn eller modtager offentlige tilskud.

2. Assistance med regnskabsopstilling og opgørelse af skat
De færreste selskaber og enkeltmandsvirksomheder er underlagt revision. Fravalg af revision betyder lavere udgift til revisor, men også en mere ”overfladisk” gennemgang af dit regnskab og bogholderi.

I sådanne tilfælde tilbyder vi assistance med opstilling af din årsrapport (dit årsregnskab) og vi sikrer, at årsrapporten opstilles i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi assisterer dig endvidere med, indenfor lovgivningens rammer, at minimere din virksomheds skat.

Selvom vi ikke foretager en egentlig revision, så gennemgår vi dog alligevel i et vist omfang dit bogholderi og tilser, at det overordnet set udgør et forsvarligt grundlag for opstilling af din virksomheds årsrapport og opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst.

3. Selskabsretlig omstrukturering
Vi assisterer med følgende selskabsretlige omstruktureringer:

 • Omdannelse af enkeltmandsvirksomhed til anparts- eller aktieselskab
 • Stiftelse af selskaber
 • Fusion af selskaber
 • Spaltning af selskaber
 • Aktieombytning (skattefri stiftelse af holdingselskaber)
 • Genoptagelse af selskaber oversendt til Skifteretten til tvangsopløsning

4. Bogholderi
Vi udfører i begrænset omfang bogholderi for din virksomhed. I de fleste tilfælde vil vi dog henvise dig til vores samarbejdspartner, der på kompetent vis kan varetage dit bogholderi og som ved, hvilke krav, der stilles til bogholderiet og den efterfølgende regnskabsaflæggelse hos os.

5. Rådgivning
Vi yder kompetent økonomisk og skattemæssig rådgivning i overensstemmelse med gældende lovgivning og vores værdigrundlag.